"Nie bój się, bom Ja z tobą,
nie lękaj się, bom Ja Bogiem twoim! 
Wzmocnię cię, a dam ci pomoc, 
podeprę cię prawicą sprawiedliwości swojej."

/ Iz.41,10 /