Bo całe Prawo wypełnia się w tym jednym nakazie: 
Będziesz miłował bliźniego swego 
jak siebie samego.

Ga 5, 14: