Nazywamy dobrem to, 
co powoduje lub powiększa nam przyjemność 
lub zmniejsza cierpienie.


- John Locke