Gdy rada głupca jest dobra, 
to mądry człowiek jej słucha.

- Gotthold Ephraim Lessing