Trzeba mieć dużo cierpliwości,
aby się jej nauczyć.

- Stanisław Lec