Swoją radość można znaleźć w radości innych;
to właśnie jest tajemnicą szczęścia.

- G. Bernanos