Ojcowie-założyciele zdecydowali w swojej mądrości,
że dzieci są nienaturalnym obciążeniem dla swoich rodziców. 
Zorganizowali więc więzienia nazywane szkołami,
w których stosuje się tortury nazywane edukacją.

- John Updike