Nie bój się uczynić wielkiego kroku,
gdy to wskazane.
Nie da się pokonać przepaści dwoma krokami

- David Lloyd George