Nadzieja nie ma końca,
choć rwie się bez przerwy.

- Władysław Grzeszczyk