Gdy sam siebie okradasz z modlitwy,
to czynisz tak, jakbyś wyciągnął rybę z wody.
Jak dla niej woda jest gwarantującym życie elementem,
tak dla ciebie jest nim modlitwa.

- św. Jan Chryzostom