Bogactwo jest wielkim bożyszczem dzisiejszych czasów,
to jemu właśnie wielu ludzi składa hołd.
Mierzą oni szczęście według stanu posiadania,
a także według stanu posiadania odmierzają szacunek.
Wszystko to bierze się z przekonania,
że będąc bogatym można wszystko.
Bogactwo jest więc jednym z bożków dzisiejszych czasów.
Innym bożkiem jest uznanie.
Doszło do tego, że uznanie, fakt bycia w świecie znanym,
czynienia wrzawy w świecie, uważa się za dobro samo w sobie,
za najwyższe dobro, za przedmiot najwyższej czci.

-J. H. Newman