Jeżeli widzisz tylko tyle, co objawia światło
i słyszysz tylko tyle, co obwieszcza głos -
to nigdy nie zobaczysz i nie usłyszysz prawdy.

- K. Gibran