Nie przeczę, że kobiety są głupie:
Bóg Wszechmogący stworzył je takimi, 
aby je dopasować do mężczyzn.