Najwyższa dobroć podobna jest wodzie.
Dobroć wody polega na tym,
że przynosi ona korzyści dziesiątkom tysięcy rzeczy,
mimo że z nikim nie walczy.


- Lao-Tsy