Fakt, iż jakiś pogląd jest szeroko rozpowszechniony,
nie stanowi żadnego dowodu na to, że nie jest on całkowicie absurdalny.
Jeśli weźmiemy pod uwagę, że większość ludzkości jest zwyczajnie głupia, 

należy oczekiwać z dużym prawdopodobieństwem,
iż powszechnie panujące przekonania będą raczej idiotyczne niż rozsądne.