"Bóg prowadzi każdego jego własna drogą.
Jedni dochodza do celu prędzej i łatwiej,
inni trudniej i później.
Wszystko, co możemy uczynić jest drobnostką w porównaniu z tym, co otrzymujemy, 
ale to niewiele musimy zrobić sami.
Przede wszystkim modlić się o poznanie właściwej drogi.
Jeśli się ją dostrzeże, iść bez oporów za natchnieniem łaski.
Kto tak postępuje i trwa cierpliwie, nie może powiedzieć,
że jego wysiłki są daremne.
Nie trzeba tylko Bogu wyznaczać terminów".

- Św.Teresa Benedykta od Krzyża