Bezwartościowość pracy domowej mężatek 
wywodzi się instytucjonalnie z kontraktu małżeńskiego,
który jest w istocie umową o pracę.