Prawda w odróżnieniu od kłamstwa
nie musi być prawdopodobna.