"Marzyć, oznacza pragnąć gwiazdki z nieba.
Działać - to wiedzieć której."