"Jedna myśl, mała uprzejmość
są czasem więcej warte
niż olbrzymie kwoty pieniędzy"

- John Ruskin