Po przezwyciężeniu własnego oporu
i oporu otoczenia czuje się "smak życia."