Najlepszym lekarstwem,
którego nie sposób przedawkować to...
życzliwość dla drugiego człowieka.