Jesteśmy tym, co w swoim życiu powtarzamy.
Doskonałość nie jest jednorazowym aktem,
lecz nawykiem.

- Arystoteles