Duża część postępu w nauce była możliwa
dzięki ludziom niezależnym lub myślącym nieco inaczej.

– Chris Darimont