Doświadczenie uczy nas,
że dzięki długiemu błądzeniu
odkrywamy krótszą drogę.

- Thomas Hardy