Wszystkie modlitwy są dobre,
kiedy towarzyszy im właściwa intencja i dobra wola.

- Ojciec Pio