Jeżeli każdy z was ma siłę przezwyciężania własnych przesądów;
jeżeli każdy z was posiada odwagę miłości
to istnieje w świecie wielka nadzieja.

- Roaul Follereau