Gdzie prostota i szczerość,
tam kwitnie przyjaźń i radość.

- Aldona Różanek