Gdy kobieta znajdzie się między dwoma mężczyznami,
z których jeden będzie jej prawił czułe słówka,
a drugi będzie nagadywał na jej sąsiadki,
to uśmiechać będzie się do pierwszego,
ale uważnie słuchać drugiego.

- Nicolas Chamfort