Choć życie się toczy nierówno
Choć ciągle są na nim wyboje,
Jak każdy musisz je przeżyć.
Bo przecież ono jest Twoje.
Nie zmienisz go przecież na inne,
Nie wygrasz innego w karty.
Iść ciągle trzeba do przodu,
Dzień każdy tego jest warty.
Bo jeśli los Ci wyznaczy,
Twoją ścieżynę życia.
To wszystko co na niej spotkasz
Dla Ciebie jest do przeżycia.