W samotności nigdy nie marnujemy czasu, nawet nic nie robiąc. 
Niemal zawsze trwonimy go w towarzystwie.
Żadna rozmowa z sobą nie może być całkowicie bezpłodna;
coś z niej zawsze wynika, bodaj tylko nadzieja,
że znów się kiedyś spotkamy.

- Emil Cioran