Szczęście jest w tysiącach drobiazgów
tworzących mozaiką życia rodzinnego.