Doświadczenie powiększa naszą mądrość,
nie zmniejsza jednak naszej głupoty.