"Życie człowieka wiedzie raz górą, raz dołem,
dlatego to ludzie rozsądni nakładają sobie hamulce."