"Nadzieja zawiera w sobie światło mocniejsze od ciemności,
jakie panują w naszych sercach."