Gdzie kończy się szczerość,
tam się na pewno zaczyna samotność.

- Władysław Grzeszczyk