Żadna mądrość, której możemy nauczyć się na ziemi,
nie da nam tego, co słowo i spojrzenie matki.

- Wilhelm Rabbe