Większość nieszczęść
jest rezultatem niewłaściwego wykorzystania czasu.