Prawdziwa miłość zawsze milczy:
wyrazem prawdy są czyny, nie słowa.