Pokora i wstyd po uczynionym grzechu daleko są milsze Bogu,
niż pycha po spełnieniu dobrego uczynku.

 - św. Augustyn