Od Boga dostajemy czas i przestrzeń,
a do nas należy wypełnić życie tak,
by nie żałować żadnych chwil.