Czerp z innych,
ale nie kopiuj ich.
Bądź sobą.

- Michel Quoist