"Codziennie mówię Bogu, jaki jest cudowny.
A im częściej to robię, tym więcej cudów On mi ukazuje."

- Phil Bosmans