"Bóg zawsze podnosi słuchawkę,
bez względu na to,
ile czasu upłynęło od ostatniej rozmowy."