Osiągnięcie celu to sukces,
a podróż do wymarzonego celu to szczęście