"Dobre wychowanie - ukryć to, jak wysoko człowiek ceni sam siebie,
a jak nisko innych"

- Jean Cocteau