Życzliwość jest pragnieniem szczęścia drugich. 

- Tolmann Pesch