"Żyć to znaczy przemieniać się.
Być przemienionym oznacza często 
być bliskim doskonałości."

- John Henry Newman