"Przyszłość należy do tych,
którzy wierzą w piękno swoich marzeń".