Przyjaźń nie jest niczym innym, 
jak wzajemnym odkrywaniem skarbów ducha...